Học viện PGVN tiếp tục tổ chức bảo vệ luận văn 


     Sáng ngày 20/6/2016, Phòng sau đại học của Học viện Phật giáo ViệtNam-TPHCM đã tổ chức cho các Học viên bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Triết Học Phật Giáo.

Học viên Thích Nữ Ngộ Bổn (Phan thị quỳnh Giao) bảo vệ luận văn đề tài “NGHIÊN CỨU ĐẠO ĐỨC TRONG KINH PHÁP CÚ” dưới sự hướng dẫn của TT. TS Thích Viên Trí.

         Hội đồng chấm luận văn gồm có:   TT.TS Thích Nhật Từ   Chủ tịch Hội đồng

         Ni sư TS. Thích Nữ Hương Nhũ  -Thư Ký Hội Đồng

                     TT.TS  Thích Hạnh Bình – Phản biện 1

                                                                     TT.TS Thích Tâm Đức – Phản biện 2

                     TT.TS Thích Bửu Chánh – Ủy viên Hội đồng

Sau hơn 2 giờ làm việc, Hội đồng chấm thi đã đồng ý thông qua và chấm điểm đậu đối với luận văn này.

 

 

Vào buổi chiều ngày 20/6/2016, Phòng sau đại học của Học viện Phật giáo ViệtNam-TPHCM tiếp tục tổ chức cho Học viên Thích Nữ Hoàn thuận (Đỗ thị Hữu tâm) bảo  vệ luận văn với đề tài ‘ ĐỐI THOẠI TRIẾT HỌC GIỮA ĐỨC PHẬT VỚI CÁC TRIẾT GIA  TRONG TRƯỜNG BỘ KINH” do Ni sư TS Thích Nữ Liễu Pháp làm giáo sư hướng dẫn.

Hội đồng chấm luận văn gồm có:      

                                                          TT.TS Thích Nhật Từ                              - Chủ tịch Hội đồng

                                                          Ni sư TS. Thích Nữ Hương Nhũ          - Thư Ký Hội Đồng

                                                          TT.TS  Thích Hạnh Bình                         - Phản biện 1

                                                          TT.TS Thích Tâm Đức                            - Phản biện 2

                                                          TT.TS Thích Viên Trí                                - Ủy viên Hội đồng

Sau hơn 2 giờ làm việc nghiêm túc, kết luận của toàn thể Hội đồngchấm thi là luận văn này chưa đạt, cần phải viết lại, trình hội đồng trong vòng 3 tháng.

 

Một số Hình ảnh

  

                                                                                                                                                                   Văn phòng Học viện