Thiền học đại cương (10-01-2018)


NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

 

FILE ÂM THANH (*.mp3)

 

A. Bài giảng do TT. Thích Thông Thiền phụ trách:

 

1. Giới thiệu Tổ sư thiền

2. Phương pháp tọa thiền

3. Thiền tông sử thoại

 

 

 

FILE VĂN BẢN THAM KHẢO (*.pdf)

 

1. Giới thiệu Tổ sư thiền

2. Phương pháp tọa thiền

3. Thiền tông sử thoại

4. 33 vị tổ Ấn - Hoa