Lịch sử Phật giáo Ấn Độ (23-12-2017)


NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

 

FILE ÂM THANH (*.mp3)

 

1. Giới thiệu về Ấn Độ

2. Giới thiệu về Ấn Độ (tt)

3. Lịch sử Đức Phật

4. Lịch sử Đức Phật (tt)

5. Sự thành lập Tăng đoàn

6. Phật Niết-bàn và xá lợi

7. Đại hội kết tập kinh điển lần 1

8. Những sự kiện lớn trong cuộc đời Đức Phật 

9. Đại hội kết tập kinh điển lần 2

10. Đại hội lần 2 (tt)

11. Thời đại vua A-dục

12. Thời đại vua A-dục (tt)

13. Thời đại Kanishka

14. Thời đại Kanishka (tt)

15. Một số luận sư tiêu biểu

16. Long Thọ và đệ tử Phật

17. Phật giáo Mật tông ở Ấn Độ

18. Phật giáo Mật tông ở Ấn Độ (tt)

19. Thời kỳ Phật giáo phân phái

20. Thời kỳ Phật giáo phục hưng

21. Thời kỳ Phật giáo phục hưng (tt)

 

BỔ SUNG (*.mp3)

 

1. Bài giảng ngày 21-10-2017 (1)

2. Bài giảng ngày 21-10-2017 (2)

3. Bài giảng ngày 29-10-2017 (1)

4. Bài giảng ngày 29-10-2017 (2)

5. Bài giảng ngày 16-12-2017 (1)

6. Bài giảng ngày 16-12-2017 (2)

7. Bài giảng ngày 23-12-2017 (1)

8. Bài giảng ngày 23-12-2017 (2)

9. Bài giảng ngày 24-12-2017 (1)

10. Bài giảng ngày 24-12-2017 (2)