Phương pháp luận nghiên cứu (19-01-2016)


DANH MỤC GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Cẩm nang viết khảo luận, luận văn & luận án, TS. Nhật Từ. Xem bìa sách

 

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

 

FILE ÂM THANH (*.mp3):

1. Tổng luận về nghiên cứu - phần 1

2. Tổng luận về nghiên cứu - phần 2

3. Tiến trình soạn thảo khảo luận, luận văn và luận án

4. Chọn đề tài

5. Giới hạn đề tài

6. Lập đề án nghiên cứu

7. Bảo vệ đề án nghiên cứu

8. Nghiên cứu quy mô nhỏ

9. Lập dàn bài chi tiết

10. Sửa bài tập

11. Tìm sách thư viện

12. Đọc và ghi chú tài liệu

13. Phân tích dữ liệu

14. Viết bản thảo

15. Cấu trúc luận án

16. Hệ thống ghi chú APA

17. Ghi thư mục tham khảo

18. Hệ thống ghi chú Chicago

19. Ôn tập cuối kỳ

 

 

FILE BỔ SUNG (*.mp3)

1. File 1

2. File 2

3. File 3

4. File 4

5. File 5

6. File 6 - Buổi cuối

 

FILE VĂN BẢN (*.pdf):

Tài liệu tóm lược môn học

1. Chọn đề tài

2. Giới hạn đề tài

3. Lập đề án nghiên cứu

4. Bảo vệ đề án nghiên cứu

5. Nghiên cứu quy mô nhỏ

6. Lập dàn bài chi tiết

7. Tìm sách thư viện

8. Đọc và ghi chú tài liệu

9. Phân tích dữ liệu

10. Viết bản thảo

11. Cấu trúc luận án

12. Hệ thống ghi chú APA

13. Viết tham khảo theo hệ thống APA

14. Viết tham khảo theo hệ thống Chicago

15. Viết thư mục tham khảo theo hệ thống Chicago

 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ (TIỂU LUẬN)

(Bài về nhà cho SV khóa Đào tạo từ xa)

Môn: Phương pháp nghiên cứu

ĐỀ:

1.Tự chọn một đề tài nghiên cứu (không được trùng với những đề tài các tăng ni sinh đã thực hiện trước đó – giả định làm trong thời gian 3 tháng), lập dàn bài chi tiết đến 4 cấp độ. (30 điểm)

2. Dựa vào dàn bài chi tiết đã lập (ở câu 1):

a. Viết hoàn chỉnh phần Dẫn nhập.(10 điểm)

b. Viết hoàn chỉnh bất kỳ một luận điểm (ý chính ở cấp độ 1) trong phần nội dung.(10 điểm)

Ngày 2/11/2015

Giáo thọ

SC. TS. Trí Liên