Hán cổ 3 (Khóa III) (04-01-2015)


CÁC FILE HÌNH ẢNH BÀI GIẢNG (*.wmv, *.mp4)

ĐTTX 3

1. Biểu lý, Ngũ quan

2. Khắc chu cầu kiếm

3. Tăng

XEM THÊM CÁC FILE HÌNH ẢNH

Hán cổ - buổi thứ 1

Hán cổ - buổi thứ 2

 

CÁC FILE ÂM THANH BÀI GIẢNG (*.mp3)

ĐTTX 3

1. Biểu lý, Ngũ quan, Khắc chu cầu kiếm

2. Tăng

3. Mộc dục

4. Thể thao

5. Thích Ca Mâu Ni

6. Kiêu tương đông tỉ

7. Mễ dữ bố & Lão nhân mãi ngư

8. Ôn tập giữa kỳ

9. La Hán và Bồ Tát

10. Thủ chu đãi thố

11. Ngư dữ miêu

12. Khách chí

13. Tu hành

14. Mãi lý

15. Tân thư nhứt sách, Minh nguyệt tương xuất

16. Quần nhạn

17. Viên trung hoa

18. Ôn tập cuối học kỳ

CÁC FILE VĂN BẢN BÀI HỌC (*.ppt, *.doc)

ĐTTX 3

1. Biểu lý

2. Ngũ quan

3. Khắc chu cầu kiếm

4. Tăng

5. Mộc dục

6. Thể thao

7. Thích Ca Mâu Ni

8. Kiêu tương đông tỉ

9. Mễ dữ bố

10. Lão nhân mãi ngư

11. Ôn tập giữa kỳ

12. La Hán và Bồ Tát

13. Thủ chu đãi thố

14. Ngư dữ miêu

15. Khách chí

16. Tu hành

17. Mãi lý

18. Tân thư nhứt sách

19. Minh nguyệt tương xuất

20. Quần nhạn

21. Viên trung hoa

22. Ôn tập cuối học kỳ - ngữ pháp

23. Ôn tập cuối học kỳ - dịch Hán Việt

24. Ôn tập cuối học kỳ - dịch Việt Hán

 

DOWNLOAD TÀI LIỆU HÁN CỔ HK3 TẠI ĐÂY