Hội đồng Điều hành (Nhiệm kỳ 2012-2017)


 

 

 

HTTS. Thích Trí Quảng

Viện trưởng HVPGVN tại TP. HCM

 

 

 

HT. TS. Thích Giác Toàn

Phó Viện trưởng HVPGVN tại TP. HCM

 

 

GS. TS. Lê Mạnh Thát

Phó Viện trưởng HVPGVN tại TP. HCM

 

 

HT. ThS. Thích Đạt Đạo

Phó Viện trưởng  HVPGVN tại TP. HCM

 

 

TT. TS. Thích Tâm Đức

Phó Viện trưởng HVPGVN tại TP. HCM

 

 

TT. TS. Thích Bửu Chánh

Phó Viện trưởng  HVPGVN tại TP. HCM

 

 

TT.TS. Thích  Nhật Từ

Phó Viện trưởng HVPGVN tại TP. HCM

 

 

TT.TS. Thích Viên Trí

Phó Viện Trưởng  HVPGVN tại TP. HCM

 

 

TT.TS. Thích  Phước Đạt

Phó viện trưởng HVPGVN tại TP. HCM

 

 

ĐĐ. TS. Thích Quang Thạnh

Tổng Thư Ký  HVPGVN tại TP. HCM

 

 

ĐĐ. TS. Thích  Giác Hoàng

Phó Tổng Thư ký HVPGVN tại TP. HCM

 

 

TT. Thích  Thanh Phong

Trưởng ban Bảo trợ HVPGVN tại TP. HCM