Lịch thi lại HK7 & 8 - khoa ĐTTX3 (cập nhật 29-6-2017) (29-06-2017)


Xem lịch thi

* Ghi chú: Những sinh viên đã đăng ký thi lại môn Kinh Lăng Già sẽ dời lại ngày thi là 22-7-2017 (giờ thi sẽ thông báo sau).