Lịch học ngày 20 & 21/01/2018 ĐTTX4, ĐTTX5 (cập nhật 19-1-2018) (18-01-2018)


LỊCH HỌC TẬP TRUNG – KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

Ngày học: 20 & 21/01/2018 (04 & 05/12 Đinh Dậu)

1. ĐTTX khóa IV

Phòng học: Giảng đường E (lầu 4). Pali học phòng C2 (lầu 2).

THỜI GIAN

7g00 – 8g30

8g45 – 10g15

13g00 – 14g30

14g45 – 16g15

THỨ 7
20/01/2018

Hán cổ
NS.TS. TN. Tuệ Liên

Hán cổ
NS.TS. TN. Tuệ Liên

Nhận thức luận PG
SC.TS. TN. Huyền Tâm

Nhận thức luận PG
SC.TS. TN. Huyền Tâm

Pali
NS.TS. TN. Tịnh Vân

Pali
NS.TS. TN. Tịnh Vân

CHỦ NHẬT
21/01/2018

Nhận thức luận PG
SC.TS. TN. Huyền Tâm

Nhận thức luận PG
SC.TS. TN. Huyền Tâm

Đại thừa khởi tín luận
ĐĐ.TS. T. Đồng Trí

Đại thừa khởi tín luận 
ĐĐ.TS. T. Đồng Trí

 

2. ĐTTX khóa V

Phòng học: Giảng đường A (tầng hầm). Pali học Giảng đường D (lầu 3).

THỜI GIAN

7g00 – 8g30

8g45 – 10g15

13g00 – 14g30

14g45 – 16g15

THỨ 7
20/01/2018

Lịch sử Phật giáo VN
TT.TS.T. Phước Đạt

Lịch sử Phật giáo VN
TT.TS.T. Phước Đạt

Thiền học đại cương
TT.TS. T. Thông Thiền

Thiền học đại cương
TT.TS. T. Thông Thiền

CHỦ NHẬT
21/01/2018

Lịch sử Việt Nam
TS. Ngô Chơn Tuệ

Lịch sử Việt Nam
TS. Ngô Chơn Tuệ

Hán cổ
NS.TS.TN. Tuệ Liên

Hán cổ
NS.TS.TN. Tuệ Liên

Pali
SC.TS.TN. Diệu Hiếu

Pali
SC.TS.TN. Diệu Hiếu

 

VĂN PHÒNG HỌC VIỆN