Lịch học ngày 16/12/2017 ĐTTX4 và ĐTTX5 (12-12-2017)


Ngày học: 16/12/2017 (29/10 Đinh Dậu)

ĐTTX khóa IV

Phòng học: Giảng đường E (lầu 4)

GIỜ

7g00 – 8g30

8g45 – 10g15

13g00 – 14g30

14g45 – 16g15

 

THỨ 7
16/12/2017

Hán cổ
NS.TS. Kiên Liên

Hán cổ
NS.TS. Kiên Liên

Nghỉ (kết thúc HK5)

 

------------------------------------------

ĐTTX khóa V

Phòng học: Giảng đường A (tầng hầm). Pali học ở giảng đường E (lầu 4)

GIỜ

7g00 – 8g30

8g45 – 10g15

13g00 – 14g30

14g45 – 16g15

THỨ 7
16/12/2017

LSPG Ấn Độ
TT.TS. T. Chơn Minh

LSPG Ấn Độ
TT.TS. T. Chơn Minh

Hán cổ
NS.TS. TN. Tuệ Liên

Hán cổ
NS.TS. TN. Tuệ Liên

Pali
SC.TS. TN. Diệu Hiếu

Pali
SC.TS. TN. Diệu Hiếu

           

 

VĂN PHÒNG HỌC VIỆN