Lịch học ngày 9 & 10/12/2017 ĐTTX4, ĐTTX5 (04-12-2017)


Ngày học: 09 & 10/12/2017 (22 & 23/10 Đinh Dậu)

ĐTTX khóa IV

Phòng học: Giảng đường E (lầu 4)

GIỜ

7g00 – 8g30

8g45 – 10g15

13g00 – 14g30

14g45 – 16g15

 

THỨ 7
9/12/2017

Câu xá luận
TT.TS. T. Giác Hiệp

Câu xá luận
TT.TS. T. Giác Hiệp

Triết học tôn giáo
TT.TS. T. Minh Thành

Triết học tôn giáo
TT.TS. T. Minh Thành

 

CHỦ NHẬT
10/12/2017

 

Kinh Kim cang
ĐĐ.TS. T. Trí Minh

Kinh Kim cang
ĐĐ.TS. T. Trí Minh

Kinh Kim cang
ĐĐ.TS. T. Trí Minh

Kinh Kim cang
ĐĐ.TS. T. Trí Minh

 

------------------------------------------

ĐTTX khóa V

Phòng học: Giảng đường A (tầng hầm)

GIỜ

7g00 – 8g30

8g45 – 10g15

13g00 – 14g30

14g45 – 16g15

THỨ 7
9/12/2017

Kinh Trung bộ
ĐĐ.TS.Giác Hoàng

Kinh Trung bộ
ĐĐ.TS.Giác Hoàng

Hán cổ
NS.TS.Tuệ Liên

Hán cổ
NS.TS.Tuệ Liên

CHỦ NHẬT
10/12/2017

Khái luận Phật học
TT.TS. T. Viên Trí

Khái luận Phật học
TT.TS. T. Viên Trí

Nghỉ

           

 

VĂN PHÒNG HỌC VIỆN