Lịch học ngày 25-26/11/2017 ĐTTX4 và ĐTTX5 (22-11-2017)


NGÀY HỌC: 25 & 26/11/2017 (08 & 09/10 Đinh Dậu)

ĐTTX KHÓA IV:

Phòng học: Giảng đường E (lầu 4). Lớp Pali học phòng C2 (lầu 2).

GIỜ

7g00 – 8g30

8g45 – 10g15

13g00 – 14g30

14g45 – 16g15

THỨ BẢY
25/11/2017

Pali
NS.TS. TN. Tịnh Vân

Pali
NS.TS. TN. Tịnh Vân

Đảnh lễ HT Viện trưởng
và HT Phó Viện trưởng Thường trực
(Tăng Ni đem theo y hậu)

Hán cổ
NS.TS. TN. Kiên Liên

Hán cổ
NS.TS. TN. Kiên Liên

CHỦ NHẬT
26/11/2017

Thắng pháp tập yếu luận
NS.TS. TN. Tín Liên

Thắng pháp tập yếu luận
NS.TS. TN. Tín Liên

Nghỉ

-----------

ĐTTX KHÓA V:

Phòng học: Giảng đường A (tầng hầm)

GIỜ

7g00 – 8g30

8g45 – 10g15

13g00 – 14g30

14g45 – 16g15

THỨ BẢY
25/11/2017

Kinh Trung bộ
ĐĐ.TS. Giác Hoàng

Kinh Trung bộ
ĐĐ.TS. Giác Hoàng

Đảnh lễ HT Viện trưởng
và HT Phó Viện trưởng Thường trực
(Tăng Ni đem theo y hậu)

CHỦ NHẬT
26/11/2017

Thuật ngữ PPTA
SC.TS.TN. Liễu Pháp

Thuật ngữ PPTA
SC.TS.TN. Liễu Pháp

Tiếng Việt thực hành
ThS. Lê Thị Thanh Thủy

Tiếng Việt thực hành
ThS. Lê Thị Thanh Thủy

 

VĂN PHÒNG HỌC VIỆN