Nhận thẻ SV lớp ĐTTX khóa V (25-10-2017)


- Thẻ sinh viên sẽ được phát vào ngày Thứ Bảy 28/10/2017.

- Học viên đem theo biên nhận đóng học phí đến Văn phòng nhận thẻ SV.

- Đến ngày thi, nếu học viên không có thẻ Sinh viên sẽ không được vào phòng thi.