Lịch học ngày 21 & 22/10/2017 ĐTTX5 (19-10-2017)


Phòng học: Giảng đường A – Tầng hầm

                     Lớp Hán cổ học giảng đường E (lầu 4)

 

GIỜ

7g00 – 8g30

8g45 – 10g15

13g00 – 14g30

14g45 – 16g15

THỨ 7

21/10/2017

 

Lịch sử Phật giáo Ấn Độ
TT.TS.T. Chơn Minh

Lịch sử Phật giáo Ấn Độ
TT.TS.T. Chơn Minh

Hán cổ
NS.TS.TN. Tuệ Liên

Hán cổ
NS.TS.TN. Tuệ Liên

Pali
SC.TS.TN. Diệu Hiếu

Pali
SC.TS.TN. Diệu Hiếu

CHỦ NHẬT

22/10/2017

 

Thuật ngữ PPTA
SC.TS.TN. Liễu Pháp

Thuật ngữ PPTA
SC.TS.TN. Liễu Pháp

Tâm lý học
ThS. Ngô Minh Duy

Tâm lý học
ThS. Ngô Minh Duy