Lịch học ngày 14 & 15 /10/2017 ĐTTX4 & ĐTTX5 (11-10-2017)


Ngày học: 14 & 15/10/2017 (25 & 26/8 Đinh Dậu)

ĐTTX KHÓA IV

Phòng học: Giảng đường E (lầu 4). Lớp Pali học P.C2 (lầu 2)

 

GIỜ

7g00 – 8g30

8g45 – 10g15

13g00 – 14g30

14g45 – 16g15

 

THỨ 7

14/10/2017

 

Nghỉ (Viện Nghiên cứu làm lễ Tổng kết)

Pali
NS.TS. TN. Tịnh Vân

Pali
NS.TS. TN. Tịnh Vân

Hán cổ
NS.TS. TN. Tuệ Liên

Hán cổ
NS.TS. TN. Tuệ Liên

 

CHỦ NHẬT

15/10/2017

 

Thắng pháp tập yếu luận
NS.TS. TN. Tín Liên

Thắng pháp tập yếu luận
NS.TS. TN. Tín Liên

Kinh Kim cang
ĐĐ.TS. T. Trí Minh

Kinh Kim cang
ĐĐ.TS. T. Trí Minh

  

 

ĐTTX KHÓA V

Phòng học: Giảng đường A (tầng hầm). Lớp Pali học Phòng D (lầu 3)

 

GIỜ

7g00 – 8g30

8g45 – 10g15

13g00 – 14g30

14g45 – 16g15

 

THỨ 7

14/10/2017

 

Nghỉ (Viện Nghiên cứu làm lễ Tổng kết)

Kinh Trung bộ
ĐĐ.TS. T. Giác Hoàng

Kinh Trung bộ
ĐĐ.TS. T. Giác Hoàng

 

CHỦ NHẬT

15/10/2017

 

Hán cổ
NS.TS.TN. Tuệ Liên

Hán cổ
NS.TS.TN. Tuệ Liên

Tiếng Việt thực hành
ThS. Lê Thị Thanh Thủy

Tiếng Việt thực hành
ThS. Lê Thị Thanh Thủy

Pali
SC.TS.TN. Diệu Hiếu

Pali
SC.TS.TN. Diệu Hiếu

 

 

VĂN PHÒNG HỌC VIỆN