Chương trình chung HK1 - ĐTTX5 (04-11-2017)


XEM CHI TIẾT

 

* Ghi chú:

Phương thúc tổ chức học tập của hệ Đào tạo từ xa là tất cả các môn học được ghi âm bài giảng của hệ chính quy và đăng tải trên trang mạng của học viện. Chương trình chung này chủ yếu là tổ chức các buổi học tập trung nhằm hệ thống kiến thức các môn học.