Lịch học ngày 30-9 và 01-10 ĐTTX4 (26-09-2017)


 

Phòng học: Giảng đường E – Lầu 4. Lớp Pali học P.C2 (lầu 2)

 

GIỜ

7g00 – 8g30

8g45 – 10g15

13g00 – 14g30

14g45 – 16g15

 

THỨ 7

30/9/2017

 

Thắng pháp tập yếu luận
NS.TS. TN. Tâm Tâm

Thắng pháp tập yếu luận
NS.TS. TN. Tâm Tâm

Kinh Kim cang
ĐĐ.TS. T. Trí Minh

Kinh Kim cang
ĐĐ.TS. T. Trí Minh

 

CHỦ NHẬT

01/10/2017

 

Hán cổ
NS.TS. TN. Tuệ Liên

Hán cổ
NS.TS. TN. Tuệ Liên

Triết học tôn giáo
TT.TS. T. Minh Thành

Triết học tôn giáo
TT.TS. T. Minh Thành

Pali
NS.TS. TN. Tịnh Vân

Pali
NS.TS. TN. Tịnh Vân

 

 

VĂN PHÒNG HỌC VIỆN