Phật giáo Việt Nam


Trưởng khoa:

     - ĐĐ.TS. THÍCH PHƯỚC ĐẠT

 

Phó khoa:

     - SC.TS. THÍCH NỮ TUỆ CHÂU

 

Email: vnbuddhism@vbu.edu.vn

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 7 KHÓA IX

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY (năm 3 & 4)

 

Hk

Stt

Môn học

Số TC

HỌC
KỲ
5

1

 Đại cương các tông phái Phật giáo VN

3

2

 Tam Tổ Thực Lục

3

3

 Văn học Phật giáo VN trước thế kỷ X

3

4

 Khảo cổ học Phật giáo Việt Nam

3

5

 Hán cổ

1.5

HỌC
KỲ
6

1

 Văn học Phật giáo VN thời Lý Trần

3

2

 Khóa Hư Lục

3

3

 Lịch sử báo chí Phật giáo Việt Nam

3

4

 Trúc Lâm Tông Chỉ Nguyên Thanh

3

5

 Hán cổ

1.5

HỌC
KỲ
7

1

 Văn học Phật giáo thời Lê Nguyễn

3

2

 Văn bia Phật giáo Việt Nam

3

3

 Phiên dịch kinh điển Đại thừa (Hán Việt)

3

4

 Phong trào chấn hưng Phật giáo VN

3

5

 Hán cổ

1.5

HỌC
KỲ
8

1

 Văn học Phật giáo Việt Nam thời hiện đại

3

2

 Nghi lễ Phật giáo Việt Nam

3

3

 Tuệ Trung Thướng Sĩ Ngữ Lục

3

4

 PGVN sau 1954

3

5

 Hán cổ

1.5