Khoa Pali


Trưởng khoa:

 

     - TT.TS. THÍCH BỬU CHÁNH

 

Phó khoa:

 

     - SC.TS. THÍCH NỮ TỊNH VÂN

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ VII KHÓA IX

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY (năm 3 & 4)

 

 

Hk

Stt

Môn học

Số TC

HỌC KỲ
5

1

 Kinh Trung Bộ

3

2

 Luật tạng Pàli

3

3

 Thắng Pháp Tập Yếu Luận

3

4

 Phật giáo Đông Nam Á

3

5

 Kinh Tăng Chi

3

6

 Pàli

1.5

HỌC KỲ
6

1

 Kinh Trường Bộ

3

2

 Tư tưởng Phật giáo nguyên thủy và đại thừa

3

3

 Văn học sớ giải Pàli

3

4

 Chú giải Kinh Pháp Cú

3

5

 

 

6

 Pàli

1.5

HỌC KỲ
7

1

 Kinh Tương Ưng

3

2

 Thiền Chỉ Quán nâng cao

3

3

 Kathavatthu/Patthàna

3

4

 Luyện dịch kinh điển Pàli (phần 1)

3

5

 Cổ ngữ Pàli (văn phạm)

3

HỌC KỲ
8

1

 Tiểu Bộ kinh

3

2

 Kinh Na Tiên Tỳ Kheo

3

3

 Thanh Tịnh Đạo Luận

3

4

 Luyện dịch kinh điển Pàli (phần 2)

3

5

 Cổ ngữ Pàli (văn phạm)

3

Thời khóa biểu học kỳ 6